Voorwaarden

Uw hond dient jaarlijks de cocktail- en kennelhoest enting te ontvangen. Tenzij een titerbepaling aantoont dat enting niet nodig is.
U zorgt ervoor dat uw hond preventief behandeld is tegen vlooien, wormen en teken.
U heeft een WA-verzekering afgesloten waarin uw hond is meeverzekerd.
U accepteert dat uw hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
Hondenuitlaatservice Joepie zal wel proberen de hond zo droog en schoon mogelijk thuis af te leveren.
U zorgt ervoor dat uw hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.
Uw hond moet sociaal zijn.
Loopse teven kunnen niet mee met de groepswandeling.
Annulering geschiedt voor de eerste van de maand, zodat wij deze kunnen verrekenen in de maandfactuur. Bij te late annulering kunnen wij dit niet meer verrekenen en worden de kosten alsnog in rekening gebracht.
U machtigt Hondenuitlaatservice Joepie medische zorg te verschaffen wanneer dit nodig is. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met u worden gezocht. De kosten van de behandeling zijn geheel voor uw rekening.
Hondenuitlaatservice Joepie is niet aansprakelijk voor letsel aan de honden en schade veroorzaakt door de honden.
Indien u meerdere honden mee laat gaan, dan gelden bovenstaande regels uiteraard voor iedere hond.